Ośrodek Formacji

Diakonów Stałych

AKTUALNOŚCI

W dniu dzisiejszym w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach posługę lektoratu na drodze do diakonatu stałego przyjął Krzysztof Kwiecień. Liturgii przewodniczył ks. Bp Andrzej Iwanecki. Prosimy o modlitwę za lektora i jego rodzinę. ... Zobacz więcejZobacz mniej
View on Facebook
W dniu dzisiejszym w swojej rodzinnej parafii posługę lektoratu na drodze do diakonatu stałego przyjął p. Bartłomiej Marczak - pierwszy kandydat z diecezji rzeszowskiej (formujący się w katowickim ośrodku). Prosimy o modlitwę za lektora i jego rodzinę. ... Zobacz więcejZobacz mniej
View on Facebook

3 weeks ago

Ośrodek Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej ... Zobacz więcejZobacz mniej
View on Facebook
W dniu dzisiejszym nasi akolici: Robert Dubel, Krzysztof Kaput, Krzysztof Klimontko, Dariusz Kuniszyk, Krzysztof Pakuza – oczekujący na przyjęcie Sakramentu święceń diakonatu – złożyli stosowne przysięgi, podczas Eucharystii na zakończenie rekolekcji kanonicznych. Miejscem przeżywania rekolekcji był tzw. "Kościółek" w Archidiecezjalny dom rekolekcyjny w Kokoszycach.Na początku wypowiadając swoje imię i nazwisko złożyli uroczyste wyznanie wiary oraz religijne posłuszeństwo nauczaniu Kościoła.Wyrazili osobistą deklarację o swojej wolności w przyjęciu święceń oraz świadomości obowiązków i nakazów wiążących przez święcenia na całe życie, przysięgali wierność w pełnieniu przyjmowanych obowiązków, wśród których jest posłuszeństwo biskupowi.Następnie potwierdzali składaną przysięgę, wypowiadając znamienne słowa: "Tak przyrzekam, tak ślubuję, tak przysięgam. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą moją ręką dotykam". Ewangelię trzymały ich małżonki.Następnie małżonki akolitów pisemnie potwierdziły zgodę na przyjęcie święceń przez swoich mężów, a ci złożyli swoje podpisy na wszystkich dokumentach przewidzianych prawem kanonicznym.Wszystkim składającym przysięgi, towarzyszył ks. Ryszard Skowronek - dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.Prosimy Was o modlitwę za kandydatów do święceń diakonatu oraz ich rodziny. ... Zobacz więcejZobacz mniej
View on Facebook
Czterech kandydatów naszego Ośrodka - panowie: Robert Dubel, Krzysztof Kaput, Krzysztof Klimontko i Krzysztof Pakuza - rozpoczynają rekolekcje, które są bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń diakonatu, planowanych w okresie wielkanocnym tego roku.Prosimy o modlitwę. ... Zobacz więcejZobacz mniej
View on Facebook
View on Facebook