wrzesień 2023

Recent Categories


Post Archive


Catogery Tags


Jeszcze nie ma treści do pokazania.

 • DIAKONAT STAŁY – CO TO JEST?

  Najprościej ujmując diakoni stali to mężczyźni, którzy przyjęli pierwszy stopień sakramentu święceń nie jako etap na drodze do prezbiteratu, lecz by na stałe służyć ludowi Bożemu zwłaszcza poprzez:  — posługę miłosierdzia (działalność charytatywna, społeczna itd.);— posługę słowa (głoszenie homilii, katecheza parafialna, grupy formacyjne, ewangelizacja);— posługę liturgiczną (asystowanie biskupowi i prezbiterom w czasie mszy św., przewodniczenie…

  Know More

 • Przebieg formacji

  Okres propedeutyczny (aspirantura) Okres aspirantury trwa ok. cztery miesiące i ma na celu osiągnięcie przez aspirantów (i ich małżonki) jasnej wiedzy co do istoty diakonatu stałego oraz dojrzałego przekonania o woli podjęcia właściwej formacji do diakonatu stałego. Chodzi w praktyce o doprowadzenie do zgodności pomiędzy wyobrażeniem aspirantów o diakonacie z tym, jak rozumie go Kościół.W…

  Know More

 • Jak rozpocząć formację?

  Kandydat z archidiecezji katowickiej: 1) zgłasza się (należy skorzystać z formularza niżej) do dyrektora Ośrodka w celu sprawdzenia, czy nie występują nieprawidłowości do święceń oraz spełnione są warunki formalne (zwłaszcza zgoda żony; ponadto w archidiecezji katowickiej formację do diakonatu stałego mogą podjąć mężczyźni przed ukończeniem 55 roku życia); zgłoszenie powinno nastąpić w terminach podanych w…

  Know More

 • JAK POSŁUGUJĄ DIAKONI STALI?

  JAK POSŁUGUJĄ DIAKONI STALI?

  UWAGA: każdy Kościół lokalny może mieć nieco inne podejście do organizacji posługi diakonów stałych. Poniższe informacje dotyczą archidiecezji katowickiej Diakoni stali w archidiecezji katowickiej zasadniczo utrzymują się (i rodziny) z pracy zawodowej, którą wcześniej wykonywali – nie muszą jej zmieniać po święceniach (ani przerywać na okres formacji). Nie przewiduje się “uzawodowienia” posługi. Diakoni zaadniczo pełnią…

  Know More

 • Formularz zgłoszenia do formacji

  Prosimy, by formularz wypełniali wyłącznie zdecydowani na rozpoczęcie formacji w naszym Ośrodku. Jeśli masz pytania – skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Know More

 • Kto może zostać diakonem stałym?

  Kto może zostać diakonem stałym?

  Diakonem stałym w łacińskim Kościele katolickim może zostać: • mężczyzna nieżonaty, który ukończył dwudziesty piąty rok życia; • mężczyzna żonaty, który ukończył trzydziesty piąty rok życia, co najmniej 5 lat żyje w małżeństwie i uzyskał zgodę żony. Ponadto kandydat musi być bierzmowany i wolny od nieprawidłowości wymienionych w kanonie 1041 Kodeksu prawa kanonicznego: „Do przyjęcia…

  Know More