Przebieg formacji

PRZEBIEG FORMACJI Okres propedeutyczny (aspirantura) Okres aspirantury trwa ok. cztery miesiące i ma na celu osiągnięcie przez aspirantów (i ich małżonki) jasnej wiedzy co do istoty diakonatu stałego oraz dojrzałego przekonania o woli podjęcia właściwej formacji do...

Jak rozpocząć formację?

Jak rozpocząć formację? Kandydat z archidiecezji katowickiej: 1) zgłasza się (należy skorzystać z formularza niżej) do dyrektora Ośrodka w celu sprawdzenia, czy nie występują nieprawidłowości do święceń oraz spełnione są warunki formalne (zwłaszcza zgoda żony; ponadto...

Formularz zgłoszenia do formacji

Zgłoszenie do formacji Prosimy, by formularz wypełniali wyłącznie zdecydowani na rozpoczęcie formacji w naszym Ośrodku. Jeśli masz pytania – skorzystaj z formularza kontaktowego. Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.Aby wypełnić...
Kto może zostać diakonem stałym?

Kto może zostać diakonem stałym?

Kto może zostać diakonem stałym? Diakonem stałym w łacińskim Kościele katolickim może zostać:• mężczyzna nieżonaty, który ukończył dwudziesty piąty rok życia;• mężczyzna żonaty, który ukończył trzydziesty piąty rok życia, co najmniej 5 lat żyje w małżeństwie i uzyskał...