strutinium

  W myśl kanonu 1051,2 Kodeksu prawa kanonicznego proszę o opinię w sprawie zdatności do przyjęcia święceń diakonatu i pełnienia posługi diakona stałego przez pana [imię i nazwisko kandydata]. Na poniższe pytania proszę odpowiedzieć kierując się wyłącznie troską o dobro Kościoła, szczerze i wyczerpująco (w razie braku wiedzy na dany temat proszę wpisywać np. „nie wiem”).
  Chodzi o „opinię”, a zatem należy wyrazić także przekonania, których nie można jednoznacznie poprzeć dowodami.
  Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w ramach przygotowania do święceń i będą przechowywane w Kancelarii Kurii, a następnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach.

  Dane składającego opinię

  * pola wymagane

  Życie codzienne
  Cechy kandydata
  Ocena cech kandydata

  Proszę ocenić następujące cechy kandydata ustawiając wskaźnik w odpowiednim miejscu skali (od lewej – najniżej, do prawej – najwyżej)

  Inne uwagi (cokolwiek byłoby istotne dla oceny zdatności kandydata)
  Posumowanie
  1. taknie
  Zakończenie